FREJA LINDBERG

ICKEBINÄR FOTOGRAF, INTERSEKTIONELL FEMINIST, QUEER-& TRANSAKTIVIST BASERAD I STOCKHOLM, SVERIGE 

NON-BINARY PHOTOGRAPHER, INTERSECTIONAL FEMINIST, QUEER & TRANS ACTIVIST BASED IN STOCKHOLM, SWEDEN