Sackarias Stenius, illustratör och Nomi Gavois, modell. 

Using Format