Sackarias Stenius, illustratör, med fyra års mellanrum. 

Using Format