Sackarias Stenius med fyra års mellanrum. 
Using Format